Predstavitev

16. Oktober 2009

Društvo je bilo ustanovljeno na dan 8. maja 2007.
Ustanovitelj je Vovk Andrej, Kravos Dominik in Vrčon Igor. Društvo
smo poimenovali po gori Nanos, po katerem smo tudi naredili žig in logotip.
Društvo je registrirano pri upravni enoti Postojna.